Címlap

  Köszöntöm Boconád község honlapján, kellemes barangolást kívánok!

  Kis István
  polgármester

   

  FELHÍVÁS!

  A Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft. értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy az ünnepek körüli munkarend az alábbiak szerint módosul:

   

  2017. április 14. (Húsvét nagypéntek)

  szállítási nap változatlan marad, a hulladékszállítás a megszokott rend szerint történik

  2017. április 17-i (Húsvét hétfő) szállítási nap

  2017. április 15. (szombat) kerül áthelyezésre

  2017. május 1. (hétfő) szállítási nap

  2017. április 29. (szombat) kerül áthelyezésre

  Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

   

  Jászberény, 2017. április 04.

  REGIO-KOM TÉRSÉGI                                                               
  HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NONPROFIT Kft.

   

  ÓVODAI BEÍRATÁS

  Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket a Boconád Község Önkormányzata által fenntartott, Boconádi Egységes Óvoda – Bölcsőde Többcélú Intézmény

  2017/2018-as nevelési évre történő óvodai beíratásáról.

  A beíratás helye: Boconádi Egységes Óvoda – Bölcsőde Többcélú Intézmény

  Boconád, Szabadság tér 14.

  Ideje: 2017. április 25 – 26. (kedd, szerda)  8:00-16:00-ig.

  A 2017/2018-as nevelési évben az a kisgyermek vehető fel, aki

  • a 3. életévét betöltötte,
  • a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

  A kisgyermek beíratásakor be kell mutatni az alábbi dokumentumokat:

  • a kisgyermek személyazonosítására alkalmas, a kisgyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • a kisgyermek TAJ kártyáját,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

  Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja

  2017. május 31.

   

  Boconád, 2017. március 23.                               Juhászné Kiss Edit s.k.

  intézményvezető

   

  Iskolai beiratkozás időpontja >>

   

  Lakossági tájékoztató ár-és belvíz témakörben >>

   
  Közérdekű adatok

  Feltöltés alatt!

  Egyesületek, klubok